KUNGSLJUSET
VÄLKOMMEN TILL BLEKINGE CANCERFÖRENING KUNGSLJUSET
Kungsljuset
Kungsljusfonden
Minnesgåvor
Till Dig som söker bidrag
Ansökningsblankett
Till Dig som bidragsgivare
Bli medlem
Medlemsnytt
Kungsljusets och Kungsljusfondens stadgar
Kungsljuset

Vad är Kungsljuset?

Blekinge Cancerförening Kungsljuset är en fristående ideell förening som bildades 5 december 1995. Initiativtagaren Charlotte von Wachenfelt, som själv var cancersjuk fram till sin död 13 februari 1997, ville med stöd av föreningen förbättra situationen för cancersjuka och deras närstående i Blekinge län.

Föreningens ändamål är att skapa ett bättre och mänskligare omhändertagande av de cancersjuka och deras anhöriga. Arbetet omfattar hela behandlings- och rehabiliteringsförloppet, från ställd diagnos till eftervård. Särskilt vill Kungsljuset arbeta för att svårt cancersjuka skall ha ett gott och innehållsrikt liv och få ett värdigt livsslut.

Läs föreningens stadgar >>
Ladda hem presentation om Kungsljuset >>