Kungsljuset

Vad är Kungsljuset?

Blekinge Cancerförening Kungsljuset är en fristående ideell förening som bildades 5 december 1995. Initiativtagaren Charlotte von Wachenfelt, som själv var cancersjuk fram till sin död 13 februari 1997, ville med stöd av föreningen förbättra situationen för cancersjuka och deras närstående i Blekinge län.

Föreningens ändamål är att skapa ett bättre och mänskligare omhändertagande av de cancersjuka och deras anhöriga. Arbetet omfattar hela behandlings- och rehabiliteringsförloppet, från ställd diagnos till eftervård. Särskilt vill Kungsljuset arbeta för att svårt cancersjuka skall ha ett gott och innehållsrikt liv och få ett värdigt livsslut.