Blekinge Cancerförening Kungsljuset

 

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till årsmöte
torsdagen den 19 mars, kl 18.00.

Efter årsmötesförhandlingarna blir det samkväm över
en kopp kaffe och en smörgås. Vi bjuder också på
en frågetävling.

Plats: Hyresgästföreningens lokal, Kungsmarksvägen 91, Karlskrona
Parkering finns inne på rotundan - OBS! parkeringsskiva erfordras.

Välkomna!

 

Hej! Har du hört inslaget på P4 Blekinge och vill hjälpa oss med ett bidrag?

 

Vårt bankgiro och plusgiro ser du här:

Bankgiro 900-7162, plusgiro 900716-2

 

gallery/kungsljusblomman
gallery/lotteribild

Vårt uppdrag!

 

Tillvarata den cancersjukes rätt i samhället

Ge den sjuke och närstående medmänskligt och annat stöd

Ge information och kunskap

Informera och utbilda personer som sedan kan stödja sjuka och anhöriga

Stödja cancerforskningen

Verka för hospice för cancersjuka