Blekinge Cancerförening Kungsljuset

 

Vi fortsätter vårt arbete med att stötta cancersjuka i Blekinge som vanligt. 

 

Under sommarmånaderna har styrelsen haft sina möten utomhus. Nu flyttar vi

in i rymliga lokaler, så att vi inte riskerar att smitta varandra.

 

Era gåvor är varmt välkomna, och de som vi hjälper är alltid oändligt tacksamma.

 

 

Vårt bankgiro och plusgiro ser du här:

Bankgiro 900-7162, plusgiro 900716-2

 

Vårt uppdrag!

 

Tillvarata den cancersjukes rätt i samhället

Ge den sjuke och närstående medmänskligt och annat stöd

Ge information och kunskap

Informera och utbilda personer som sedan kan stödja sjuka och anhöriga

Stödja cancerforskningen

Verka för hospice för cancersjuka