Vårt uppdrag!

 

Tillvarata den cancersjukes rätt i samhället

Ge den sjuke och närstående medmänskligt och annat stöd

Ge information och kunskap

Informera och utbilda personer som sedan kan stödja sjuka och anhöriga

Stödja cancerforskningen

Verka för hospice för cancersjuka

Blekinge Cancerförening Kungsljuset

 

Styrelsen i Blekinge Cancerförening Kungsljuset låter meddela att vi inte ser någon möjlighet att fortsätta vår verksamhet. Orsakerna är flera; ålderskrämpor, sjukdom och avflyttning är de främsta. Vi har heller inte lyckats engagera nya styrelsemedlemmar trots våra ansträngningar. Det tycks tyvärr ligga i tiden, det är många ideella föreningar som förlorar viktiga medarbetare utan att kunna ersätta dem.

 

Vi känner stor sorg över att inte kunna fortsätta stötta cancerpatienter och deras familjer i Blekinge. Föreningen har funnits i 26 år, och det är väldigt många i svåra situationer som har fått hjälp. Detta har varit en uppgift att känna tacksamhet inför.

 

Styrelsen vill också rikta ett varmt tack till alla som stöttat oss under åren, främst till våra medlemmar som troget bidragit med både arbete och donationer. Föreningen har dessutom mottagit många generösa gåvor från allmänheten. Alla dessa gåvor har varit ovärderliga.

 

Ansökningar om stöd kommer att tas emot fram till den 1 december 2022. Cancerpatienter bosatta i Blekinge kan söka hjälp via vår hemsida www.kungsljuset.nu.