Blekinge Cancerförening Kungsljuset

 

Årsmöte hålls onsdagen den 19 november, kl 16.00. På grund av restriktioner
kan endast begränsat antal deltagare delta. Kontakta styrelsen om du vill delta.


Årsredovisningen för år 2020 finns nu tillgänglig under fliken Årsredovisning.

 

 

Vi fortsätter vårt arbete med att stötta cancersjuka i Blekinge som vanligt. 

 

Era gåvor är varmt välkomna, och de som vi hjälper är alltid oändligt tacksamma.

 

 

Vårt bankgiro och plusgiro ser du här:

Bankgiro 900-7162, plusgiro 900716-2

 

Vårt uppdrag!

 

Tillvarata den cancersjukes rätt i samhället

Ge den sjuke och närstående medmänskligt och annat stöd

Ge information och kunskap

Informera och utbilda personer som sedan kan stödja sjuka och anhöriga

Stödja cancerforskningen

Verka för hospice för cancersjuka