Blekinge Cancerförening Kungsljuset

 

Årsmöte hålls onsdagen den 20 mars, 2019, kl 18:30. 
Plats: Hyresgästföreningens lokal, Kungsmarksvägen 91, Karlskrona.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar följs av kaffe och smörgås.
Vi hälsar alla medlemmar välkomna!

 

Hjälp oss hjälpa!

Bankgiro 900-7162, plusgiro 900716-2

 

gallery/kungsljusblomman
gallery/lotteribild

Vårt uppdrag!

 

Tillvarata den cancersjukes rätt i samhället

Ge den sjuke och närstående medmänskligt och annat stöd

Ge information och kunskap

Informera och utbilda personer som sedan kan stödja sjuka och anhöriga

Stödja cancerforskningen

Verka för hospice för cancersjuka