Blekinge Cancerförening Kungsljuset

 

Vi vill rikta ett varmt tack till alla som givit oss stöd under året. Utan er hjälp kan vi
inte fortsätta med detta stöd som är oumbärligt för många cancerpatienter.

 

Årsmöte hålls tisdagen den 26 april, kl 18.00.


Plats: Föreningens lokal, Bredgatan 8 B, Karlskrona.

Anmälan sker till Sekreterare Monica Nälebrand Nilsson eller
kassör Britt-Louise Lundberg.

 

Välkomna!

 

 

Vårt bankgiro och plusgiro ser du här:

Bankgiro 900-7162, plusgiro 900716-2

 

Vårt uppdrag!

 

Tillvarata den cancersjukes rätt i samhället

Ge den sjuke och närstående medmänskligt och annat stöd

Ge information och kunskap

Informera och utbilda personer som sedan kan stödja sjuka och anhöriga

Stödja cancerforskningen

Verka för hospice för cancersjuka