Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Skärgårdsfesten 2014Skärgårdsfesten 2014

 
 

Blekinge Cancerförening Kungsljuset och Kungsljusfonden

 I år firar vi 20-årsjubileum!

Vi har sammanlagt delat ut drygt 5 miljoner kronor under dessa år,

och därmed kunnat hjälpa hundratals cancerpatienter till en litet drägligare tillvaro.

Vi vill tacka alla som stött oss under åren, och hoppas på fortsatt stöd i framtiden.

Hjälp oss hjälpa!

Bankgiro 900-1762, plusgiro 900176-2


Blekinge Cancerförening Kungsljuset är en fristående ideell förening, verksam i Blekinge.
Föreningen arbetar för ett bättre och mänskligare omhändertagande av cancersjuka och deras anhöriga.

Detta uppnås genom att:

  • Tillvarata den cancersjukes rätt i samhället

  • Ge den sjuke och närstående medmänskligt och annat stöd

  • Ge information och kunskap

  • Informera och utbilda personer som sedan kan stödja sjuka och anhöriga

  • Stödja cancerforskningen

  • Verka för hospice för cancersjuka

Genom KUNGSLJUSFONDEN ger föreningen ekonomiskt stöd till cancersjuka och deras närstående. Blekinge Cancerförening Kungsljuset granskas av:
Svensk Insamlingskontroll. Blekinge Cancerförening Kungsljuset i samarbete med Svensk Insamlingskontroll